17 mã chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trên sàn UPCoM

.

Thông tin mới nhất, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc tạm dừng giao dịch của 17 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM do các doanh nghiệp này chậm công bố báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán (quá 45 ngày theo quy định).

Thời gian tạm dừng giao dịch từ 23/05 đến 25/05. Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách giao dịch trở lại sau khi các tổ chức thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

Trong trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế chao dịch đối với cổ phiếu trên.

Hoàng Dung

Nguồn: antt.vn