HLV Venezuela: ‘Họ cử gái tới khách sạn để làm cầu thủ của tôi kiệt sức’

.
Nguồn: thethaovanhoa.vn