Nguyên Bí thư Cao Bằng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

.

ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Anh được Đảng, Nhà nước tin cậy giao nhiệm vụ đứng đầu cơ quan quản lý vốn Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban này rất quan trọng vì đây là cơ quan thuộc Chính phủ, chịu trách nhiệm quản lý khối lượng tài sản và vốn Nhà nước rất lớn tại doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị cán bộ, lãnh đạo trong Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách để làm sao quản lý đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ủy ban cần chủ động nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, đề xuất các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý.

Theo Thủ tướng, tham nhũng trong khu vực Nhà nước còn nặng nề. Tình trạng “sân sau”; gia đình, bà con thân quen, dòng tộc trong doanh nghiệp nhà nước vẫn có. Do đó, chỉ cần hạn chế tối đa những tiêu cực trong doanh nghiệp nhà nước, giảm chi phí bất hợp lý thì doanh nghiệp nhà nước thì đã đóng góp quan trọng hơn trong cơ cấu GDP của quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần hạn chế tối đa tình trạng “cha chung không ai khóc”, buông lỏng quản lý, không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, để xảy ra hậu quả rất xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng phương án, lộ trình các công việc cần thiết để bàn giao các tập đoàn, tổng công ty nhà nước từ các bộ, ngành về Ủy ban, không được để khoảng trống trong quản lý.

Về dài hạn, Ủy ban phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm được giao, đặc biệt là 2 nội dung chính: Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn và tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mọi mặt của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp toàn quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Ủy ban.

Cuối cùng, Thủ tướng tin tưởng đồng chí Nguyễn Hoàng Anh với kinh nghiệm đã trải qua, từ quản lý doanh nghiệp, hoạt động Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 3-2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nguồn: anninhthudo.vn